ІІІ курс

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»

ТМ 9-171, ТМ 9-172  ТМ-181

1202000 –   «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару» 

ТҰРАТ 9-171 ОПУАТ 9-172  ТҰРАТ 181

1203000 –   «Теміржол көлігінде  тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару»

ОПУЖТ -9-171

1206000  –  «Жол қозғалысын ұйымдастыру»

ОДД-9-171

1303000 –   «Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

АТУЖТ 9-171

1402000 –     «Жол- құрылыс  машиналарын  техникалық пайдалану» 

ЖМ 9-171 ДМ 9-172   ДМ -181

1201000 – «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»

АЭ 9-173,174   АС 9-171

 АЭ 9-171, АЭ 9-172