ІІ курс

1201000  –   «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»

ТМ  9-171 172 173

ТМ 181

1202000  –   «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлікте қозғалысты басқару» 

ТҰРАТ 9 -171,  ОПУАТ 9-172
ТҰРАТ – 181

1203000 –   «Теміржол көлігінде  тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару»

ОПУЖТ

1206000  –  «Жол қозғалысын ұйымдастыру»

АТУЖТ

1303000 –   «Темір жол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

АТУТ 9-171

1402000 –     «Жол- құрылыс  машиналарын  техникалық пайдалану» 

ДМ-181

ЖМ 9  -171,  ДМ 9-172

1410000 –  «Автомобиль жолдары мен аэродромдардың құрылысы»

САД

1201000 – «Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану»

АЭ 9-173,174   АС 9-171