Циклдік комиссия

07140700, 10410200, 10410300, 10410400 мамандығының арнайы пәндерінің циклдік комиссиясы

07161300 мамандығының арнайы пәндерінің циклдік комиссиясы

07320700  мамандығының арнайы пәндерінің циклдік комиссиясы 

Жалпыбілім және жалпыкәсіптік пәндері  циклдік комиссиясы

Тіл пәндері циклдік комиссиясы

Қоғамдық-гуманитарлық және дене, әскери-патриоттық тәрбиелеу пәндер циклдік комиссиясы