Циклдік комиссия

1203000,1206000, 1303000  мамандықтарының арнайы пәндерінің циклдік комиссиясы

1201000 мамандығының арнайы пәндерінің циклдік комиссиясы

1402000, 1410000  мамандықтарының арнайы пәндерінің циклдік комиссиясы 

Жалпыбілім және жалпыкәсіптік пәндері  циклдік комиссиясы

Тіл пәндері циклдік комиссиясы

Қоғамдық-гуманитарлық және дене, әскери-патриоттық тәрбиелеу пәндер циклдік комиссиясы