Миссия және стратегиясы

     Колледж миссиясы

Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның өндірістік әлеуетін және экономикасын дамыту үшін жоғары деңгейдегі техникалық және кәсіптік білім беру саласы бойынша құзыреттілікке  ие, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Колледждің  миссиясы аймақтың әлеуметтік-экономикалық  және білім кеңістігінде, сондай-ақ бүгінгі нарық жағдайында  теориялық және тәжірибелік дағдыларды меңгерген, жоғары жеке қасиеттерге ие,бәсекеге қабілетті, өз білімі мен біліктілігін дамыта алатын мамандардың сұранысқа ие болуына байланысты орны мен ролін білдіреді. Колледж миссиясы колледждің 2017-2021 оқу жылдарына арналған Даму стратегиялық жоспарымен толық сәйкес келеді.

       Стратегиясы

Колледждің стратегиялық даму жоспарын жасау барысындаәлемдік білім берудің үрдістері және қалыптасқан дәстүр мен аймақтық ерекшеліктер ескерілді. Жоспарланған іс-шаралар колледждің әлемдік білім беру кеңістігіне енуіне бағытталған.

Міндеті:

 • ғылым мен техниканың тиісті салаларындағы жаңа жетістіктерді;
 • отандық және шетелдік алдыңғы қатарлы тәжірибе туралы білімдерді алудағы мамандардың қажеттілігін қанағаттандыруды;
 • ұйымдар мен мекемелерге қажетті  біліктілікке сай мамандықтарға баулуды;
 • оларға кәсіби бағыт-бағдар беруді;
 • ғылыми зерттеулер, ғылыми-практикалық және тәжірибелік эксперименттік жұмыстарды жүргізу;
 • тәрбиеленушілерге ғылыми кеңес беруқызметін үйлестіруді;
 • мамандық бейіні бойынша бағдарламаларды, жобаларды, ұсыныстарды, басқа да құжаттарды әзірлеуді;
 • кадрларды даярлаудың сапасын көтеруге бағытталған оқу-әдістемелік материалдарды даярлауды;
 • кәсіби техникалық білім беру саласында жоғарғы біліктілікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау жүйесінің әсерлілігін арттыру.

Келешегі: Қазақстанның орта кәсіптік техникалық мамандықтарындайындау бойынша  білім беру саласының инновациялық кластерінің орталығы болу.

Стратегиялық мақсаты: Қазақстанның коммуникативтік-ақпараттық даму жағдайында орта кәсіби техникалық мамандықтар дайындау  бойынша білім беру аясындағы инновациялық білім берудің кластері болу.

Колледж дамуының стратегиялық бағыты:

 • орта кәсіби техникалық білім беру жүйесінің тәжірибесін жалпылау және одан әрі жетілдіру;
 • жаңа білім беру қызметтерін алу үшін қойылған міндеттерді шешудің тиімді жолдарын табу;
 • өзін-өзі сындарлы бағалауды қамтамасыз ету;
 • жаңа инновациялық технологияларды енгізу жолымен оқу процесінің барлық құрамдас бөліктерін жаңа сапалық деңгейге көтеру.